IEŠKOJIMŲ KELIAS ir AŠ JAME

Esu Jurgita, dar studijuodama universitete, pradėjau nagrinėti asmens ir visuomenės psichosocialines problemas, tuomet sekė gilinimasis į įvairias psichologijos, psichoterapijos kryptis, kad susidėliotų moksliškai grįstas vientisas Žmogaus savasties paveikslas ir susirinktų į vieną platformą dauguma atsakymų apie Žmogaus būtį. Ieškojau srities, kuri kalbėtų apie dvasinį, emocinį, socialinį intelektą ir apie tai, ko gi reikia jaustis laimingu. Mokantis mokykloje mano dėmesį patraukė Vydūno darbai, taip į mano gyvenimą atėjo Vedų filosofija, vėliau mano kelyje atsirado gilinimasis ir kompetencijų formalizavimas  ugdomojo konsultavimo (ang. coaching), emocinio intelekto, terapinės fotografijos, taikomojo neuromokslo srityse,  podiplominės psichoterapijos studijos- įsisąmoninimu grįsta (ang. Mindfulness) kognityvinė terapijakognityvinė ir elgesio terapija, visa tai papildė mokslinį arsenalą socialinių emocinių kompetencijų tyrinėjimui bei suintegravo į vieną darnią visumą mano asmeninį ir profesinį paveikslą. 

Be individualaus konsultavimo/psichoterapijos, vedu seminarus, mokymus, paramos grupes, dėstau aukštojoje mokykloje.

Profesinė kelionė įgavo kryptį pradėjus gilintis  į save. Gavus išbandymus asmeniniame gyvenime, teko atsisukti į savo vidų ir pradėti į viską, kas vyksta aplink,  žiūrėti būtent iš ten. Ar buvo lengva? Tikrai ne! Ar verta? Tikrai taip! Savęs pažinimas per patyrimines santykio su savimi pačia ir kitais praktikas, praturtino tiek asmeninį, tiek profesinį gyvenimą, įnešdamas spalvų, lengvumo mano kasdieniniuose  pasirinkimuose. Dabar sąmoningai dažniau renkuosi tylą vietoj kalbėjimo, atidumų stebėjimą vietoj situacijos ar reiškinio vertinimo, dėmesingą buvimą "čia ir dabar", išgyvenant kiekvieną akimirką. 

Psichoterapija - nuotykinga kelionė į save, o psichoterapeutas man- tai žmogus, kuris turi kompetencijų (žinių, įgūdžių, vertybių, nuostatų), reikalingų  susidūrus su sunkumais gyvenime arba tiesiog norint tapti geresne savęs versija.  Mano ir kliento partnerystės tikslas- kliento gerovė, įgalinant jį patį saviterapijai. Jei manai ir jauti, kad galiu būti laikina bendrakeleive šioje kelionės atkarpoje, susisiekime!

Šiltai, Jurgita

„Kai esame dėmesingi ir susikaupę, iš tiesų dalyvaujame savo gyvenime ir patiriame intensyvų kiekvienos akimirkos gyvybingumą. Kartu užmezgame ryšį su galingais vidiniais resursais, leidžiančiais giliai suvokti, transformuotis ir gyti“. (dr. Jon Kabat-Zinn)

Kuo aš tikiu?

  • Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų savo viduje turime viską, ko reikia, kad būtume laimingi ir sėkmingi
  • Tikiu, kad protą sujungus su širdimi galima gyventi geriausiai kaip tik galime
  • Tikiu, kad negalima pakeisti žmogaus, galima tik sudaryti jam erdvę pokyčiui, jei jis to pats nori
  • Tikiu, kad prasminga žmogui ne ieškoti savęs, o kurti save kaskart darant kasdienius pasirinkimus
  • Tikiu, kad mūsų mintys, žodžiai, jausmai ir elgesys kuria mūsų realybę ir tik mes esame atsakingi už savo gyvenimus
  • Tikiu, kad meilė ir pagarba sau yra pamatas ryšio su kitais kūrimui
  • Tikiu, kad sąmoningumas ir savivoka yra tarsi vartai kurti harmonijai su savimi pačiu ir pasauliu
  • Tikiu, kad yra daug kelių į gyvenimą atvira širdimi, tik reikia stabtelėti ir save išgirsti