Įsisąmoninta (ang. Mindfulness) tėvystė

01/13/2020

Mindfulness- tai proto ir širdies kelias, kuomet įsisąmonindami savo mintis, emocijas, jausmus, kūno pojūčius, impulsus veikti, nuraminame protą ir atveriame širdis taikai su savimi ir pasauliu.

Įsisąmoninta tėvystė- tai besitęsiantis kūrybinis procesas, apimantis tikslingą nevertinantį kiekvieno laiko momento įsisąmoninimą, kiek tik mes galime. Jis apima savo minčių, emocijų ir kūno pojūčių, vidinio peizažo, impulsų veikti įsisąmoninimą, taip pat išorinio mūsų vaikų, šeimos, namų ir kultūros įsisąmoninimą. Tai nuolat besitęsianti praktika augant vis daugiau apimanti vis didesnį unikalios vaiko prigimties, jausmų ir poreikių įsisąmoninimą,  sugebėjimą būti dabartyje ir klausyti su dideliu dėmesingumą, atpažinimą ir pripažinimą dalykų, tokių kokie jie yra kiekvienu momentu, nesvarbu kokie jie bebūtų-malonūs ar nemalonūs, atpažinimą savo reakcijų impulsus ir mokymąsi atsakyti labiau tinkamai ir kūrybingai, su kuo didesniu aiškumu ir geranoriškumu.

KODĖL VERTA DALYVAUTI MOKYMUOSE?

• Padeda SĄMONINGAI suvokti realybę ir rinktis- keisti arba susitaikyti su ja.

• Taupo emocinius resursus mažinant disfunkcinių minčių/emocijų pasireiškimą (pvz., padeda kelti klausimą "Ką aš galiu padaryti?" ar "Ko man reikia"? vietoje "Yra blogai su mano vaiku arba manimi"

• Tarnauja kaip modelis vaikams, skatina jų brandą

• Padeda atstatyti ir stiprinti balansą tarp ramybės, taikingumo, gerbūvio jausmo ir kovos-pasitraukimo reakcijų

• Funkcionaliau reaguoti į tėvystės stresą

• Geriau pasirūpinti savimi

• Išsiugdyti daugiau empatijos ir atjautos sau ir savo vaikams

• Toleruoti sunkias emocijas savyje ir vaikuose

• Daugiau priimti save ir savo vaikus

• Įsisąmoninti tėvystės rolę, pasireiškiančią "čia ir dabar"

• Įsisąmoninti įgautą tėvystės patirtį

• Geriau spręsti konfliktus (tame tarpe su vaikais)

• Užmegzti tampresnį, širdimi paremtą ryšį su vaiku

• Geriau įsisąmoninti ir tėvystės džiaugsmus ir sunkumus

• Mokytis tvarkytis su tėvystės kančiomis (jeigu negalime pakeisti, galime pakeisti savo požiūrį/susitaikyti)

• Pasitelkę savo vidinę išmintį, galime išmokti sustoti nuo bėgimo, būti laimingesni "čia ir dabar", su lengvumu spręsti kasdienius iššūkius.

MOKYMŲ PROGRAMA

Mokymai vyks pagal S. Bogels ir K. Restifo adaptuotą tėvystei dr. Jon Kabat-Zinn metodiką (angl. Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR).

Pagrindinės temos:

• Tėvystė/motinystė automatiniu pilotu ar sąmoningas pasirinkimas?

• Susijungimas su savo kūnu. Pasrūpinimas savimi.

• Atsakas vietoje reagavimo konfliktinėse situacijose.

• Tėvystės/motinystės stereotipai ir schemos.

• Meilė ir ribos: atjautos praktikavimas ir ribų nustatymas.

• Dėkingumo praktikavimas.

KAM SKIRTA?

Mokymai skirti tėvams, turintiems vaikų, planuojantiems kurti šeimą, pedagogams, žmonėms prižiūrintiems savo tėvus.

KADA ir KAIP?

Tai 8 savaičių trukmės programa, kurią sudaro kassavaitiniai 3 val. susitikimai- neuroedukacinės pratybos nedidelėje grupėje (10 dalyvių). Grupė uždara, prasidėjus kursams nauji dalyviai nebus priimami.

Užsiėmimų metu praktikuojame dėmesingo įsisąmoninimo (angl. Мindfulness) technikas, kurios, padeda išvengti nuotaikos svyravimų, valdyti nerimą ir įveikti stresą bei kurti santykį su savimi bei aplinkiniais paremtą atjauta ir geranoriškumu. Mokymų metu didžiąją užsiėmimų dalį sudarys dėmesingumo lavinimo praktikos (kvėpavimo pratimai, savęs suvokimo, vizualizacijos, judesio irk t.) bei aptarimai grupėje.

Šaltinis:

J.Neverauskas (2018) Įsisąmoninta tėvystė. Kaunas