Mąstymo klaidos, vedančios į depresiją

03/14/2019

Nėra vienos depresijos, deja, nėra ir vienos priežasties, bet esama keleto gerų paaiškinimo būdų.

Vieną iki šiol nepralenktą paaiškinimą sukūrė psichiatras Aaronas T.Beckas. Nors A.T.Beckas yra gerokai mažiau žinomas nei Sigmundas Freudas, specialistai jį laiko vienu vienu įtakingiausių psichologų per visą istoriją. Nenuostabu, mat ilgą laiką nebuvo kito būdo stebėti sielos gyvenimo žingsnių nei per S. Freudo psichoanalizės prizmę, o štai A.T. Beckas ir keletas panašiai mąstančių jo kolegų galimybes praplėtė nauju metodu- kognityviąja elgesio terapija. Kognityvinė elgesio terapija vadinama kognityviąja, nes prasideda nuo kognicijos, taigi, nuo mąstymo ir informacijos apdorojimo. Daugelis žmonių teigtų, kad depresija yra jausmų sutrikimas. Liūdesys, nusiminimas, taip pat įtūžis ar pesimizmas juk yra tai, ką žmogus jaučia. Tačiau A.T.Beckas pastebėjo kai ką, kas visuomet yra anksčiau nei mūsų jausmai: mūsų suvokimus ir tai, kaip vertiname dalykus, vykstančius aplink mus. Jam krito į akis tai, kad depresija sergantys žmonės pasaulį neretai suvokia per tam tikrus stereotipinius pavyzdžius, iš to daro išvadas ir tik tuomet kyla jausmas.

Pavyzdžiui, susitarėme su kuo nors susitikti, tačiau likus porai minučių iki susitikimo pažįstamas jį atšaukia. Yra daugybė galimybių vertinti įvykį ir susikurti atitinkamą jausmą. Tarkim, galima galvoti: "Ak, vargšelis, jis nuolat užsiėmęs." Mūsų jausmų tai per daug nepaveiks, bet galima galvoti ir taip: "Juk žinojau,- aš jam nieko nereiškiu". Iš to kyla visai kitoks jausmas. Pykstame, gal net įtūžtame.

Bet kodėl žmonės tą pačią situaciją vertina visiškai skirtingai? Tai priklauso nuo to, kad mūsų įsitikinimus lemia schemos, kurias susikūrėme reaguodami į ankstesnes patirtis. Tai šablonai, per kuriuos stebime pasaulį. Žmonės linkę pasaulyje ieškoti schemų, taigi, situacijų, vaizdinių ir paveikslų, kurie tinka prie susikurto vaizdo apie save ir pasaulį. Jei kas nors turi schemą "Aš nevertas meilės", tai atšauktą susitarimą iškart susies su savimi ir savo tariamais trūkumais. Veikiausiai tai jį nuliūdins ir ar įžeis ir sustiprins jo savivertę mažinantį mąstymo modelį. Tokie žmonės ir būsimus neigiamus patyrimus priims pernelyg jautriai, taigi, pozityvių ir negatyvių situacijų priėmimas bus pažeistas. Anot A.T. Becko, suvokimas ir vertinimas gali būti iškreiptas daugeriopai, jei žmonės per anksti pasidaro išvadas, perdeda negatyvius dalykus ir neįvertina pozityvių dalykų, nes jų lūkesčiai nerealistiški arba jie tariasi žiną, ką kiti (blogo) galvoja apie juos. 

Ar atpažįstame tipiškas mąstymo klaidas?

Negatyvios mintys ir alternatyvos joms

Pernelyg skubios išvados

"S. su manimi nepasisveikino. Visi manęs čia nemėgsta." "Nejaučiu vaistų poveikio. Man vaistai nepadeda"

 Alternatyva: "S. su manimi nepasisveikino. Galbūt jam prasta diena/nuotaika arba buvo paskendęs savo mintyse". "Nejaučiu vaistų poveikio. Pasikalbėsiu su gydytoju ar jie man tinkami, galbūt reikia pakoreguoti dozę".

Perdėjimas ir nepakankamas įvertinimas

"Visi kiti tokie protingi, tik aš nevykėlis". "M. pyragai visada tobuli, o man nuolat nepavyksta".

Alternatyva: " Niekas nėra tobulas. Kiekvienas turime silpnybių, bet turime ir privalumų"

Perdėtas atsakomybės jausmas

"Reikėjo geriau rūpintis mama. Dabar jau per vėlu". "Nereikėjo eiti dirbti ir vesti vaiką į darželį, tuomet mano sūnus būtų sėkmingesnis"

Alternatyva: "Neesu atsakingas už viską. Stengiausi kaip galėjau tuo metu"

Norų išsakymas ir nerealistiškos pretenzijos 

"Su viskuo turiu susitvarkyti pats". "Jis turėjo matyti, kad man blogai"

Alternatyva: "Kodėl turiu apsisunkinti labiau nei būtina? Pasikviesiu pagalbą ten, kur man jos reikia". "Jis buvo nejautrus, neempatiškas. Pasikalbėsiu su juo apie tai ir pasakysiu, kad nesijaučiau gerai". 

Nuolatinis dėmesio  nukreipimas į savo asmenį  

"Aš tik gadinu kitiems nuotaiką. Verčiau liksiu namie." "Visi į mane žiūri ir mato, kad man nėra gerai"

Alternatyva: "Būsiu su tais, kurie mane myli ir priima tokį, koks esu."

Emociniai įrodymai 

"Jaučiuosi menkavertis, tai toks ir esu". "Neturiu vilties, taigi, man ir nėra šansų"

 Alternatyva: "Apsvarstysiu kokių turiu privalumų, tai man padės susigrąžinti savivertę ir labiau pasitikėti savimi." "Pasitikrink viltį ir baimę, o jei viskas netikra, palinkėk sau gero: tikėk tuo, ko norėtum" (Seneka)

Ypač tada, kai esame apkrauti- dėl darbo, ligos, netekčių, skyrybų ar kitų rūpesčių, toks mąstymas gali sustiprėti ir susiformuojama vadinama kognityvinė triada. Ji susijusi su sunkiomis mintimis, o jos pirmiausia susiję su 3 dalykais:

  1. savo asmeniu ("aš nieko nesugebu")
  2. aplinka ("likimas man itin nepalankus")
  3. ateitimi ("visuomet bus taip blogai kaip dabar").

Apskritai, mintys dažnai sukasi apie beviltiškumą, menką savivertę, pernelyg didelę savikritiką, vengimą, bėgimą ir savižudybę.

Kiekvienam iš mūsų pažįstamas šis dalykas švelnesne forma: būna dienų, kai tiesiog nesiseka, rytą kava apsipilame marškinius, pavėluojame į autobusą, o kadangi nuotaika jau prasta, vadovo kritika itin žeidžia. Tokiomis dienomis, regis, nelaimės traukia viena kitą, tarsi mus būtų ištikęs likimo pirštas. Iš tiesų mūsų prasta nuotaika tik padidina dėmesį blogiems dalykams. Tai, kam esame nusiteikę, mus ir ištinka. 

Taigi, mūsų mąstymas ir suvokimas lemia mūsų savijautą, ir atvirkščiai- emocinė būsena lemia mąstymą ir suvokimą.  Atpažindami, konfrontuodami ir pertvarkydami automatines mintis galime laimingiau funkcionuoti kasdienybėje!

Šaltinis: Limont W.S. (2018) Paslaptingas sielos gyvenimas. Vilnius: Alma litera