Paslaugų kainos ir trukmė

Nuo 2019-03-01

Individualios psichoterapijos sesijos, konsultacijos 

Suaugusiems

- darbo dienomis 8-18 val.  30€ /1 val.,  39€/1.5 val.

- darbo dienomis po 18 val. ir savaitgaliais 35€/1 val. 

Vaikams 15 €/50 min. 

€ 30 

Terapija/edukacija uždaroje grupėje suaugusiems

Įsisąmoninimu gristas (ang. Mindfulness) streso valdymas
Įsisąmoninimu grįsta (ang. Mindfulness) kognityvinė terapija
Įsisąmoninimu grįstas (ang. Mindfulness)  valgymas 
Įsisąmoninimu grįsta (ang. Mindfulness) tėvystė

Užsiėmimas  18€ /2.5-3 val.

€ 18 

Terapija/edukacija vaikams grupėje

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas atviroje grupėje Užsiėmimas 8€ / 50 min.

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas uždaroje grupėje 

Užsiėmimas 10€ /1 val./sav., trukmė- 5 sav. 

€ 8