Psichoedukacinės programos

Asmeniniam ir profesiniam augimui

Įsisąmoninimu grįstas (ang. Mindfulness) streso valdymas

8 sav. programa, kurios pagrindą sudaro meditacinės technikos, skirta visiems, norintiems išmokti geresnių tvarkymosi su stresu įgūdžių, keičiant mąstymo, elgesio šablonus, lavinti savireguliaciją, įsisąmoninant savo vidinę ir išorinę realybę.

Įsisąmoninimu grįsta (ang. Mindfulness) kognityvinė terapija

8 sav. programa (grupėje arba individualiai), skirta žmonėms, sergantiems depresija arba išgyvenantiems chroniško nelaimingumo jausmą, plėsti suvokimą apie protinės veiklos būdus, kurie dažnai vadinami nuotaikos sutrikimais (depresija ir kt). bei suformuoti patyrimu grįstą naują santykį su jais.

Įsisąmoninimu grįsta (ang. Mindfulness) tėvystė

8 sav. programa, skirta tėvams ir globėjams, siekiantiems kurti darnų ryšį su vaiku, pirmiausia užmezgant ryšį su savimi įsisąmoninant ne tik išorinį šeimos, artimiausios aplinkos, bet ir savo vidinį peizažą.

Dėmesingo įsisąmoninimo (ang. Mindfulness) ugdymas mokykloje

Įvairios trukmės mokymai pedagogams, siekiantiems ugdyti vaikų socialines emocines kompetencijas bei lavinti jų emocinį intelektą, naudojant įsisąmoninimu grįstos psichologijos intervencijas. Lavinamas vaikų dėmesingumas, padeda įsisąmoninti mintis, jausmus, elgesį ir jį valdyti.

Pedagogų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas

Įvairios trukmės mokymai, skirti tobulinti pedagogų, pagalbos vaikui bei šeimai specialistų, kitų mokyklos bendruomenės narių emocinį intelektą bei asmenines socialines emocines ir profesines kompetencijas, suteikiant teorinių, praktinių žinių, įgūdžių, bei formuojant vertybines nuostatas, siekiant dėmesingo savo mąstymo, elgesio šablonų, kūno pojūčių, emocinio turinio įsisąmoninimo.

Dėmesingo įsisąmoninimo (ang. Mindfulness) pratybos pradinukams "Boružės kelionė"

Įvairios trukmės mokymai pradinių klasių mokiniams, skirti lavinti dėmesingumą, įsisąmoninimą, savireguliacijos įgūdžius ir didinti pasitikėjimo savimi jausmą. 

Dėmesingo įsisąmoninimo (ang. Mindfulness) pratybos 

"MINDFUL LAb'as" 5-8 kl. moksleiviams 

Įvairios trukmės mokymai moksleiviams, siekiant lavinti dėmesingumą, įsisąmoninimą, savireguliacijos įgūdžius ir didinti pasitikėjimo savimi jausmą bei didinti gebėjimą tvarkytis su paauglystės iššūkiais..  

Neuroedukacinės pratybos "MINDFUL LAB'as" 9-12 klasių moksleiviams

Įvairios trukmės mokymai vyresniųjų klasių moksleiviams, siekiant lavinti dėmesingumą, įsisąmoninimą, savireguliacijos įgūdžius ir didinti pasitikėjimo savimi jausmą bei psichologiškai pasiruošti egzaminams. 

Mindfulness organizacijoje

Įvairios trukmės mokymai,  skirti vadovams, norintiems sustiprinti:

  • emocinio intelekto kompetenciją,
  • dėmesingumą, koncentraciją bei efektyvumą,
  • padidinti kūrybingumą,
  • išmokti geresnių streso įveikos įgūdžių, 
  • lavinti savireguliaciją.